k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Krev patří bohu

30. 12. 2019 — k47

Povím vám příběh: Žena je zarytá je­ho­vistka a brojí proti da­ro­vání krve. Trans­fúze během porodu za­chrání život její vnučky a dcery. Žena zažije krizi víry. Proč by bůh takhle za­chá­zel s jeho věr­nými hlá­sa­jící jeho slova a žijící podle nich? (Ig­no­rujte fakt, že pro­tože sám velký chlap není k na­le­zení, aby vy­svět­lil de­taily, co přesně měl na mysli, jde o své­vol­nou in­ter­pre­taci slov v knize pře­lo­žené z řečtiny a ara­mej­štiny, která sama vy­chá­zela ze pra­sta­rých zdrojů, kom­pi­lo­vaná komisí v pro­cesu, který byl víc po­li­tický než te­o­lo­gický.) Proč si věřící musí vybrat mezi sle­do­vá­ním boží cesty ke spa­sení a životy svých blíz­kých?

Jde o kla­sický pro­blém zla: Pokud je bůh vše­mocný, vše­vě­doucí a mi­ju­jící, proč exis­tuje zlo a utr­pení? Chce mu pře­de­jít, ale není scho­pen? Pak není omni­po­tentní. Je scho­pen, ale nechce? Pak je to so­ci­o­pat. Nechce a nemůže? Pak tenhle bůh stojí za hovno a/nebo ne­e­xis­tuje.


+1: Další la­hodná te­o­lo­gická ne­lo­gič­nost je Ar­gu­ment from mo­ra­lity.

+2: Vy­svět­livky k tomuto grafu vě­ko­vého slo­žení Je­ho­vistů: 0-14 dělám, co rodiče; 15-19 do­stá­vám rozum; 20-49 smrt při­chází, za­čí­nám se modlit; 50+ smrt přišla, mod­lení nic ne­zmohlo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz