k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jedna koruna

1. 5. 2019 — k47

Jed­no­du­ché ra­dosti života. Každý nějaké máme. Není důvod se jim vy­hý­bat, když můžou trochu pro­svět­lit ru­tinní tance všed­ního dne vr­to­ši­vým svět­lem. Já třeba rád dělám to, že když jdu do ob­chodu pro něco malého, vezmu s sebou tolik vrat­ných lahví, abych po ode­čtení zálohy platil jenom jednu korunu. Tady je moje zboží, tady je vaše koruna, děkuji. Jak říkám: Jde o na­pros­tou tri­vi­a­litu, ale je na tom něco uspo­ko­ji­vého, když do sebe všechno za­padne na korunu přesně. Na vte­řinu mám skoro pocit, že vesmír je uspo­řá­daný a má vnitřní smysl. Aspoň na vte­řinu.

Takhle vypadá ko­ru­nová mince, kdy­byste ná­ho­dou ne­vě­děli. Je to hlavně pro mladou krev, která již od ko­lébky platí jedině kartou.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz