k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kachny

3. 4. 2019 — k47

Tady na k47čce to lítá a témata se divoce stří­dají. Před­sta­vuji si hy­po­te­tic­kého ná­vštěv­níka, který tuhle žumpu objeví, narazí na pár se­ri­óz­ních článků (jako třeba tyhle tři nebo tyhle dva), spo­ko­jeně pokývá hlavou jako že se mu za­mlouvá, co právě pře­četl, přidá si k47čku do RSS čtečky v oče­ká­vání dal­ších textů na po­dobné téma a další den na něj vy­baf­nou fotky kachen.

Pro­tože proč ne?

Po­každé, když jsem pro­jíž­děl na kole kolem ryb­níka ve ██████████, na hla­dině se po­hu­po­valy a na trávě po­le­há­valy kachny. Dneska jsem tam úplně čirou ná­ho­dou pro­jíž­děl s fo­ťá­kem a cti­hod­ným 70-200mm beer­ca­nem v batohu.

Takže dneska to budou kachny, ma­jestátní po­tomci di­no­saurů.


+1: Pro se­ri­ózní (nebo aspoň polo-se­ri­ózní články tu máme sekci výběr)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz