k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je někdo doma?

16. 8. 2019 — k47

Jak je vidět z při­lo­že­ných fo­to­gra­fic­kých důkazů, nikdo doma už není.

nymfa vážky

Toto hmyzí stvo­ření dlouho sedělo na listu pam­pe­lišky, zcela bez hnutí. To byl signál k akci. Při­plí­žil jsem se k němu po­ma­ličku, abych ho ne­vy­ru­šil, na makro vzdá­le­nost, od hlavně ob­jek­tivu ho dělilo pár cen­ti­me­trů. Po chvíli to ale začalo vy­pa­dat, že je víc imo­bilní, než bych čekal, skoro až sta­ci­o­nární.

Teprve pak jsem si všiml, že s ním je něco v ne­po­řádku. Hodně v ne­po­řádku. V zádech měl díru, kterou utekl ze svého pře­chod­ného chi­ti­no­vého domova. Poz­dější iden­ti­fi­kace po­tvr­dila tezi. Přesně takhle vypadá nymfa vážky, re­spek­tive to, co z ní zbude, po svlék­nutí a převtě­lení vážky do své do fi­nální podoby.

nymfa vážky
nymfa vážky
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz