k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jeden stín

3. 6. 2019 — k47

Drásá mě, když běžný po­pu­lus ozna­čuje docela oby­čejné záběry za „umě­lec­kou fotku“. Zní to tak hrozně uště­pačně, jíz­livě a sar­kas­ticky jako kód pro „tohle vypadá divně, fuj.“ Přitom nejde o „umě­lecké foto“, jen to není ná­hodný vý­střel po­ří­zený z mobilu vi­sí­cím na metr a půl dlouhé selfie tyči, kterou teď všichni, jak se zdá, fotí všechno, ne jen ma­te­riál pro nar­ci­sis­tic­kou sa­mo­hanu. Jde o něco, co vypadá jen vi­zu­álně za­jí­mavě, má jen náznak uspo­řá­dané kom­po­zice nad kterou někdo jen na vte­řinu pře­mýš­lel. Nic spe­ci­ál­ního, nic úchvat­ného, nic nad průměr. Laťka je na­sta­vena velice nízko.

Ne­nechte se zmást, ná­sle­du­jící není jedna z těch „lep­ších“, tohle je pří­klad odpadu, na nic lep­šího nemám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz