k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Útok obřích housenek

13. 8. 2019 — k47 (♪)

Nejsou ob­rov­ské, jen ob­rov­sky zvět­šené, skoro by se dalo říct, že byly makro­sko­picky za­chy­cené fo­to­a­pa­rá­tem nebo makro-foto. Vy víte, kam tím mířím…

Hejno těchto ze­le­ných škůdců velice efek­tivně oží­ralo okrasné keře u ryb­níka. Pár dnů zpátky po nich nebylo ani vidu ani slechu a teď zas není stopy po zeleni, na níž vesele hodují.

Měl bych ko­nečně načnou & zpra­co­vat fotky z Pride, jde o horký artikl, který rychle za­sta­rává. Stačí pár dnů a nikoho už ne­za­jí­mají. Pokud po­tře­bu­jete svojí dávku duhy hned, můžete se po­dí­vat na svě­dec­tví mi­nu­lého roč­níku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz