k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Útok obřích housenek

13. 8. 2019 — k47

Nejsou ob­rov­ské, jen ob­rov­sky zvět­šené, skoro by se dalo říct, že byly makro­sko­picky za­chy­cené fo­to­a­pa­rá­tem nebo makro-foto. Vy víte, kam tím mířím…

Za­ví­ječ zi­mostrá­zový (Cyda­lima per­specta­lis)

Hejno těchto ze­le­ných škůdců velice efek­tivně oží­ralo okrasné keře u ryb­níka. Pár dnů zpátky po nich nebylo ani vidu ani slechu a teď zas není stopy po zeleni, na níž vesele hodují.

Za­ví­ječ zi­mostrá­zový (Cyda­lima per­specta­lis)
Za­ví­ječ zi­mostrá­zový (Cyda­lima per­specta­lis)
Za­ví­ječ zi­mostrá­zový (Cyda­lima per­specta­lis)
Za­ví­ječ zi­mostrá­zový (Cyda­lima per­specta­lis)

Měl bych ko­nečně načnou & zpra­co­vat fotky z Pride, jde o horký artikl, který rychle za­sta­rává. Stačí pár dnů a nikoho už ne­za­jí­mají. Pokud po­tře­bu­jete svojí dávku duhy hned, můžete se po­dí­vat na svě­dec­tví mi­nu­lého roč­níku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz