k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Příliš horko, neúřadujeme (edice 2019)

23. 7. 2019 — k47

Nadpis říká vše dů­le­žité: Zase začala ta část roku, kdy horkem taje asfalt, hr­d­ličky v letu se sa­mo­volně vzně­cují & mě se nechce nic dělat, roz­hodně nic psát do vir­tu­ální bažiny. Je na to moc horko a vět­šinu času trávím ve sple­tenci tunelů vy­hlou­be­ných pod Celou, příliš hlu­boko na elektřinu nebo in­ter­net. Aspoň myslím. Je ne­tri­vi­ální šance, že vidina tunelů chladné hlíny je jen ha­lu­ci­nace z horka nebo zblou­dilý sen.

Pří­jemné je vyjet na kole velice brzy ráno, co nejdříve po ro­ze­dnění, klidně před pátou ho­di­nou, když už slunce svítí, ale stále ne­stihlo roz­žeh­nout tro­pic­kou pec. Lepší než vy­rá­žet večer, kdy ne­sne­si­telné vedro trvá dokud slunce ne­za­padne hlu­boko za obzor.

V těchto dnech se mi nic nechce psát. V sou­boru s ro­ze­psa­nými články leží 34 čás­tečně vy­vi­nu­tých zá­rodků nových textů, ale, aspoň pro mě, je snazší něco napsat z nuly, než se něco snažit do­kon­čit. Pak to dopadá, že mi něco leží měsíc nebo dva na disku, skoro hotové, če­ka­jící na po­slední uhla­zení, které se ne­do­stává. Proto radši tyhle blá­boly o tom, že je venku horko, o sku­teč­nosti, které si je každý velice dobře vědom…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz