k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čtyři pěsti

9. 3. 2019 — k47

Pozdě vstá­vám, spím přes den a pak jsem dlouho vzhůru, dokud se noc ne­začne lámat přes hranu dne. Má to v sobě opojné kouzlo, když v pět ráno na­la­děný na nej­vyšší možnou vlnu, po­slou­chám Four Fists – ko­la­bo­raci mezi As­t­ro­nau­ta­li­sem a P.O.S – & ko­nečně zas něco dělám, ener­gie na roz­dá­vání, pocit ne­za­sta­vi­tel­nosti, den ne­končí dokud nejsme všichni mrtvý & vesmír vy­chladl.

Bojím se jen je­di­ného, a to že se tahle po­mí­jivá jis­křička nebude dlouhé měsíce nebo roky opa­ko­vat. Že se vrátí tem­nota a str­nu­lost.

Může mě těšit aspoň myš­lenka na to, že z vysoké vlny zů­stane aso­ci­ace mezi Four Fists a tím po­ci­tem, kdy se valím vpřed jako ju­g­ger­naut & nic na světě ne­před­sta­vuje zá­važ­nou pře­kážku, a možná někdy daleko v bu­douc­nosti, když mi k uším opět do­lehne Nobody's Biz, An­ni­hi­lation nebo MMMMMHMMMMM, ty pla­meny prv­ního ohně se znovu roz­žeh­nou.

Ne­zbývá než doufat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz