k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Focus stacking 5

9. 7. 2019 — k47 (♪)

Je čas na další hrátkyfocus stac­kin­gem. Nevím přesně o jaký or­ga­nis­mus jde, vím jen, že je zelený, má ten­denci vonět, zblízka na něm můžete ob­di­vo­vat velké množ­ství sple­ti­tých de­tailů a na fotce není poznat, jak velký ve sku­teč­nosti vlastně je.

To mi došlo, když jsem fotku upra­vil do fi­nální podoby. Bez hloubky os­t­rosti tenké jako břitva, ob­vyklé pro makro žánr, vypadá jako docela nor­málmí kytka. Takže pro před­stavu mě­řítka: do­hro­mady má délku asi 15mm.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz