k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Focus stacking 4

3. 7. 2019 — k47 (♪)

Ob­vykle, když se tu zmíním, že něco budu dělat, zna­mená to pravý opak. Dost často se to týká hudby – když začnu vy­chva­lo­vat nějaké album, jde o před­zvěst, že ho co ne­vi­dět pře­stanu po­slou­chat a nikdy se k němu už ne­vrá­tím. Proto, když jsem tu ne­dávno tvrdil, že se na k47čce můžou v nej­bliž­ších dnech budou ob­je­vo­vat další pokusy focus stac­kingu, bylo to v pod­statě epitaf. Ne tak docela, aspoň zatím.

Jde o detail od­kvet­lého květu ibišku & jsou na něm dobře vidět jed­not­livá zrnka pilu, která jsou mi­k­ro­sko­pická.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz