k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Focus stacking 2

28. 6. 2019 — k47

Před­mi­nule jsem tu říkal, že bych měl vy­zkou­šet focus stac­king na něčem, co vypadá aspoň nějak za­jí­mavě a přitom jsem měl ide­ální sub­jekt přímo před nosem. Do­slova. Na hro­madě mrt­vého hmyzu/ka­ma­rádů se jich pár válelo, jako třeba tahle můra. Je to ta stejná, jako ne­dávno, jen mrtvá. (Pobyt v Cele pomalu zabíjí kaž­dého.)

Stačí mít starý nikkor 50mm na­sa­zený na 5.5 cen­ti­me­t­rech makro trubek, na­sta­vit f/5.6 a po­ří­dit do­hro­mady 14 snímků vždy po­su­nu­tých o zlomek mi­li­me­tru. Ne­do­padlo to úplně zle, zvlášť s při­hléd­nu­tím, jak ma­ličký hmyzák to vlastně je – vr­cholky očí mezi sebou mají jen 1.5 mi­li­me­tru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz