k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

DIY

17. 5. 2019 — k47

Tohle je vý­sle­dek DIY pro­jektu o kterém tu padla kryp­tická zmínka včera. Tedy, fak­ticky jde o stej­nou mrtvou čelu jako ne­dávno, změnil se jen proces jejího za­chy­cení na snímač fo­to­a­pa­rátu. De­taily příště, teď musím počkat, až se mi naplno vrátí zrak.

Ještě jedna otázka než půjdu: Je divné mít před mo­ni­to­rem vy­sta­ve­nou mrtvou včelu ve futrálu na snubní prsten? A bylo by divné, kdyby, řek­něme někdo na­vštívi(l|la) celu, podíva(l|la) se na včelu a na otázku, co to sakra je, by obdrže(l|la) od­po­věď: „Můj ka­ma­rád. Jme­nuje se Sir Char­les Antony Ri­chard Hoare, po­dí­vej jak pěkně spinká?“ Šlo by o do­sta­tečný od­pu­zo­vač po­ten­ci­ál­ních ná­vštěv­níků Cely – tedy chci říct: Ptám se pro ka­ma­ráda, po­cho­pi­telně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz