k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Boj na život a na smrt

17. 4. 2019 — k47

Zvuky boje na život a na smrt mě vy­trhly z hlu­bo­kého sou­stře­dění.

Seděl jsem na bal­kóně, za­braný do čehosi, co nemá (jako ob­vykle) žádný větší užitek, a od­ně­kud se pořád ozý­valy jakési zvuky. Něco jako chrou­pání. Chvíli to šlo ig­no­ro­vat, ale ne na­po­řád. Asi metr a půl v díře v po­ly­sty­re­nové izo­laci pavouk (sno­vačka po­koutní) chytil jed­noho ze smradla­vých brouků a za­tímco s sebou stále cukal, začal ho hla­sitě při­pra­vo­vat ke kon­zu­maci. Pří­roda je nád­herná…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz