k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Bod zlomu

5. 9. 2019 — k47 (♪)

Stalo se to už mno­ho­krát a stalo se to i teď. Začal jsem o něčem číst (v tomto pří­padě re­gu­lace elek­trické sítě a elek­trická auta, na de­tai­lech ne­zá­leží), četl jsem o tom dál a dál a dál a v jedné chvíli přišel bod zlomu. Řekl jsem si, že o tomhle musím na k47čce utrou­sit pár slov. To je na jednu stranu dobře, mám aspoň témě, které zaplní jeden den, ale na druhou stranu to není dobře, pro­tože mi to dává zá­minku téma pro­zkou­mat do zby­teč­ných de­tailů a strá­vit nad ním příliš moc času, který bych měl využít více kon­struk­tivně. A tak čtu, hledám zdroje, vy­pi­suji po­známky dělám zběžné kal­ku­lace a na­jed­nou je ráno. Sakra. Měl jsem vstá­vat. Sakra…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz