k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Bílá Hora

10. 9. 2019 — k47

Při ne­dáv­ném čiš­tění disku jsem ob­je­vil mraky fotek, po­ří­ze­ných v ně­ko­lika mi­nu­lých letech, které nikdy ne­spat­řily světlo světa. Ně­které po­chá­zejí z doby před 3. únorem 2017, kdy pří­spěvky na k47čce na­braly denní ka­denci & proto neměly způsob, jak se vy­no­řit nad povrch vod in­ter­netů. Takže tak & tady je více méně přesně tři roky stará várka z re­kon­strukce Bitvy na Bílé Hoře.

Kdyby to někoho za­jí­malo, všechny snímky jsou po­ří­zené cti­hod­ným beer­ca­nem 70-210mm ze vzdá­le­nosti při­bližně jed­noho svě­tel­ného roku. Ne že by to stálo za řeč, ale tohle staré sklo fun­guje lépe, než by od­po­ví­dalo jeho ceně a věku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz