k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

371 v ruinách

3. 10. 2019 — k47

Asi takhle: lidé z 371 se zase chtěli nechat zvěč­nit a vy­brali pro to ruiny ██████████. Ten­to­krát si do­konce ne­chali při­zvat kom­pe­tent­ního fo­to­grafa & váš věrný vy­pra­věč tam hrál druhé až třetí housle. Plán byl trochu ne­kon­gru­entní, ale něco se stalo, aspoň to můžu říct. Níže se na­chází jedna ukázka. Možná se te­o­re­ticky do­stanu k tomu, abych vybral a hodil sem víc než jen osa­mo­cený snímek. Sle­dujte tento pro­stor.

Aby bylo jasno, dnešní čas vy­hra­zený na psaní, jsem zabil hraním vý­zku­mem Master of Orion 2. Ten­to­krát se moji smr­dutí ješ­těři z jes­kyní snaží pro­sa­dit ve vesmíru, kde si na nich kos­mická karma vybíjí zlost + ostatní říše mají ten­dence zčis­ta­jasna vy­hla­šo­vat války. Navíc mé ješ­těří lodě mají motory na nic a často ani ne­mů­žou do­le­tět k ne­pří­teli a bo­jo­vat. Tech­nicky vedou války s ně­ko­lika kos­mic­kými národy, ale nic moc se neděje. Všichni čekají jen kdo první vy­zkoumá lepší pohon a pře­hrada se pro­lomí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz