k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Deset let s vimem

4. 3. 2019 — k47 (♪)

Vim – editor jehož kořeny sahají do roku 1976 – po­u­ží­vám už asi deset let , ale zatím jsem pro něj ne­na­psal žádné vlastní roz­ší­ření, které, jak říkají an­g­li­čané, scratch my own itch. Po­u­ží­val jsem fůru již ho­to­vých roz­ší­ření, upra­vil vlastní kon­fi­gu­rační soubor .vimrc podle jiných, kte­rými se chlu­bili vim ve­te­ráni, ale nikdy jsem ne­na­psal nic spe­ci­ficky pro vlastní po­třebu.

Ale časy se mění. Dneska jsem se do toho opřel a uháč­ko­val pod­poru pro formát zdro­jo­vých sou­borů as­cii­blogu – tedy tex­to­vého for­mátu ve kterém píšu k47čku a z nějž je (velice rychle) ge­ne­ro­vána. Přidal jsem zvý­raz­ňo­vání syn­taxe a for­mátu, abych mohl snadno vi­zu­álně par­so­vat, kde začíná a končí jed­not­livé články (hodí se když jich je 800 na jednom místě), pod­poru exu­be­rant ctags a tagbar pro ská­kání po od­ka­zech mezi články, zvý­raz­ňo­vání syn­taxe vlo­že­ných zdro­jáků v jiných ja­zy­cích (pro de­ad­beef) a makro pro skoky na před­chozí/ná­sle­du­jící článek v sou­boru. Nej­vět­ším kle­no­tem celého úsilí je tento rébus, který je na­vzdory vzhledu velice uži­tečný:

noremap gd f]h"zyaw:/\[<C-r>z\]/<CR>W<C-]>zt

Kdo přijde na to, co dělá, vy­hraje blu­diš­ťáka.

Je to nejen ba­revné, ale hlavně pře­hled­nější.

A aby se ne­řeklo, tady je seznam do­plňků uži­teč­ných pro vše­o­becné psaní:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz