k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Zlatý den zlaté Prahy (2016/2)

11. 1. 2018 — k47

Musel jsem vy­pa­dat jako pe­do­fil na lovu, když na scénu na­klusa­ly děti a začaly s ma­nic­kým tancem plným ener­gie. Pou­štěl jsem na ně krátké dávky, 5 fotek za vteři­nu, zá­věr­ka divoce kla­pa­la jako srdce plné adre­na­li­nu. Žena přede mnou se otoči­la po zdroji zvuků. Její pohled nebyl nutně plný po­hr­dá­ní, ale možná ji to přišlo trochu, jenom trochu, zvlášt­ní.

To by na úvod sta­či­lo, tady máte další dávku fotek ze Zla­té­ho dne Zlaté Prahy. Minulá várka je tady, mám v trub­kách ještě jednu po­sled­ní, z doby, kdy se setmělo a začala ohňová show, ale tu sem dám někdy příště. Nikdy jsem si tady na k47čce/ASCII blogu ne­za­klá­dal na do­chvil­nos­ti. Tahle věc má už teď zpoždě­ní rok a čtyři měsíce & tak nebude vadit, když po­sled­ní várka něja­kou dobu počká.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz