k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zlatý den zlaté Prahy (2016/1)

10. 1. 2018 — k47

Asi takhle: 30. září v pi­za­rettě Ná­rod­ního Di­va­dla na ná­městí Vác­lava Havla pro­běhla věc, která se jme­nuje Zlatý den zlaté Prahy. Jde o exhi­bici tance, hudby & ak­ro­ba­cie. Za­jí­mavé na celé věci byl pře­de­vším fakt, že jsem tam nebyl. Očumo­val jsem tam však před rokem & udělal z toho pár fotex. Teď je sem hodím & budu před­stí­rat, že je to ně­ja­kým způ­so­bem re­le­vantní.

Není to úplně všechno. Zbytek sem hodím někdy příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz