k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nezírám na holky, jen na jejich kola

11. 11. 2018 — k47

Ne­bu­deme si nic nalhá­vat, z k47čky se pomalu stává web ma­jo­ritně vě­no­vaný cyk­lis­tice a ani dneska to bude jiné. Zas pár slov o životě na dvou kolech roz­tá­če­ných silou svalů, tedy aspoň ne­přímo…

Nevím jestli to ne­dě­láte taky, ale já když vidím někoho na kole, začnu po­zorně sle­do­vat stroj, na jakém jezdí. Věnuji po­zor­nost druhům brzd, pře­vo­dům, od­pru­žení, kon­strukci rámu a po­dob­ným drob­nos­tem. Ne­dávno se mi stalo, že nějaká cyk­listka dojela domů a začala ote­ví­rat vrátka. Pro­jíž­děl jsem kolem, v koutku oka se mi mihly dva troj­ú­hel­níky kla­sic­kého bicyklu a re­fle­xivně jsem začal po­zo­ro­vat, div jsem si hlavu ne­vy­krou­til. Na mi­li­sekundu zvednu oči, naše po­hledy se se­tkaly a v tom oka­mžiku mi to došlo. Z jejího po­hledu to muselo vy­pa­dat, že na ní celou dobu hla­dově zírám, ob­le­čený jako van­d­rák, tělo se po­hy­bo­valo jedním směrem, ale oči byly ne­hybně při­bité k ní, sle­do­valy ji, hod­no­tily, svlé­kaly. Byla to po­ně­kud trapná chvíle.

Tech­nicky vzato jsem zíral, to ano, jen to bylo na ele­gantní 1X systém a sexy 180mm brz­dové ko­touče, a nejde o eu­fe­mis­mus. Tedy zatím ne, tak daleko jsem pořád ve své po­sed­losti ne­do­šel.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz