k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Příliš zima, neúřadujeme

28. 11. 2018 — k47 (♪)

Ode dneška až do února nebo března tu budu každý den psát jedno a to samé: „Je příliš zima, nic se mi nechce dělat, chci aby se už otep­lilo, abych mohl zase jezdit na kole bez rizika omrz­lin.“

Nejsem velký fanda zimy, teplot pod nulou a osmi hodin světla denně. Ne­zbývá než se za­ba­ri­ká­do­vat v Cele a čekat na první květy jara. Všechno na světě je lepší než těch ně­ko­lik měsíců na pře­lomu roků.

Když jsem ještě běhal, bavilo mě běhat v zimě po setmění, pro­tože nikdy nebyla úplná tma. Země mdle zářila svět­lem vzdá­le­ných měst od­ra­že­ných od sně­hové po­krývky, svět byl ztichlý, ozý­valy se v něm jen tlu­mené kroky a pra­vi­delný dech. Bylo v tom něco hyp­no­tic­kého.

Shodou náhod mě právě v zimě málem sra­zilo auto. Běžel jsem osa­mě­lou sil­nicí pod lam­pami, mimo ves­nici, daleko od města, na kraji ma­ličké prů­mys­lové zóny za­říz­nuté do klínu země, asfalt byl po­krytý sněhem, nalevo stěna závěje. Na­jed­nou proti mě vy­ra­zilo auto, jelo krokem, velice opa­trně po kluz­kém po­vrchu, těsně u stěny závěje, ne­mě­nilo rych­lost, ne­u­hý­balo, jako kdyby mě řidič ne­vi­děl (ne­prav­dě­po­dobné, úsek byl osvět­len) nebo se ne­sta­ral, že nemám kam uhnout. Na­ko­nec jsem musel skočit do závějí, abych se vyhnul vozu pla­zí­cího se rych­lostí bez­no­hého dů­chodce. Další důvod proč nemít rád zimu.

A aby zimní hi­ber­nace ubí­hala o něco rych­leji, udělal jsem pár makro fotek krys­talků ledu, které oba­lují místní faunu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz