k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Žárovka

20. 12. 2018 — k47 (♪)

Díky bohu za elek­tro­nické hle­dáčky, pro­tože civět do žhnoucí 50W žá­rovky op­tic­kou cestou by bylo velice ne­pří­jemné.

Takhle vypadá roz­pá­lené vlákno žá­rovky zblízka a potmě. Svě­telné pod­mínky jsem si musel upra­vit sám, jinak by bylo vidět jen bílý rá­me­ček: Clona f/16, 1/8000s zá­věrka a ISO 100. Jde o ma­xi­mum, kam je možné foťák po­str­čit bez po­u­žití filtrů, a svědčí to o vpravdě ší­le­ném svě­tel­ném roz­sahu s jakým si poradí mo­derní di­gi­tální foťáky. Opačný extrém, něco jako stále ro­zumné f/1.4, 1/60s s ISO 6400, je vzdá­lený 20 clo­no­vých čísel a od­po­vídá 1000000x větší svě­telné cit­li­vosti.


+1: Něco málo o ex­po­zici je tady

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz