k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je na čase začít raidovat

22. 3. 2018 — k47

Dneska chci říct jen jednu věc: začala sezóna photo raidů.

Za měsíc v roz­mezí osmi dnů pro­běhne Ma­já­les, Stu­dent­ský ma­já­les a Milion ma­ri­hu­ana march. Každá z těchto tří akcí před­sta­vuje ide­ální pro­středí pro photo raidy a tak to taky plá­nuju. Na každé z nich budu rai­do­vat, možná sám, možná s ostat­ními lidmi, ale budu tam. A to je jen za­čá­tek.

První z raidů mí­ří­cích na Ma­já­le­sový průvod je už na­plá­no­vaný. Do diářů si na datum 28.4. 10:00 na­pište: pod koněm na Vác­la­váku. Tam to celé začne. Už se nemůžu dočkat.

Další tady.


Jinak jen dvě věci:

  1. V brzké době na k47čku začne psát další člověk.
  2. Ob­jek­tiv se mi ko­nečně po­da­řilo spra­vit. Nebylo to kom­pli­ko­vaná závada, jen jeden krou­žek s vnitř­ními zuby vyjel mimo bez­pečný rozsah a zuby motoru. Sta­čilo sou­strojí jen ro­ze­brat, správně složit a fun­go­valo jako nové.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz