k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Textury & symetrie

16. 7. 2018 — k47 (♪)

Tohle je po­kra­čo­vání vče­rejší me­di­tace nad tex­tu­rami.

Za­hra­bal jsem v ar­chivu & vy­lo­vil pár snímků Ma­tičky Me­t­ro­po­lis s opa­ku­jí­cími se vzory nebo se sy­me­t­rií.

To je všechno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz