k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

V listopadu se bude fotit

27. 10. 2018 — k47 (♪)

Na plánu je další fo­to­gra­fická invaze do srdce oslav 17. lis­to­padu. Všichni jste zváni. Tedy ne úplně všichni, ale jenom tři až pět lidí max, víc by bylo lo­gis­ticky oše­metné. Jako loni je i letos na pro­gramu rychlá kon­taktní akce v davech ply­noucí Ná­rodní třídou ve snaze za­chy­tit at­mo­sféru toho pr­cha­vého oka­mžiku tohoto pr­cha­vého národa.

Vez­měte si nej­širší ob­jek­tiv jaký na­jdete, možná i nějaké rychlé sklo až se začne stmí­vat, po­pří­padě blesk pokud se nemáte daleko k per­verz­ním choutkám, nebo prostě jen to, co máte. Na tech­nice záleží jen málo, hlavní je ini­ci­a­tiva, jak říkal Robert Capa: Když vaše fotky nejsou dost dobré, nejste dost blízko.

Tohle je pří­le­ži­tost se dostat velice blízko & vy­tvo­řit něco ne­za­po­me­nu­tel­ného.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz