k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední střípek do raidovací mozaiky

8. 4. 2018 — k47

Vrátil jsem se z Exilu, možná na­po­řád, možná jen na dnešek, kdo ví. Má to jediný důvod: Do­zvě­děl jsem se, kdy začíná průvod stu­dent­ského ma­já­lesu & tak jsem ko­nečně mohl vy­hlá­sit po­slední z tro­jice fo­to­gra­fic­kých raidů, které se ode­hrají na pře­lomu měsíce: 1. května, 10:00, Na Kampě.

Plá­no­vané akce jsou tedy tyhle tři:

Zítra se navíc na Vác­la­váku koná další ze série de­mon­strací, tak se tam také půjdu po­dí­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz