k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pavouk, který žije na druhé straně monitoru

27. 3. 2018 — k47

Před pár dny jsem na okraji mo­ni­toru uviděl ma­lič­kého pa­vouka, tak pr­ťa­vého, že se mohl celý scho­vat za hla­vičku zá­palky. Nechal jsem ho žít a teď bydlí na druhé straně mo­ni­toru. Dalo by se říct, že v ne­ko­nečné samotě Cely má nej­blíž k do­má­címu zví­řeti nebo spo­leč­nosti jako takové.

Jaro se začíná ko­nečně pro­je­vo­vat & to zna­mená jediné: Bude zase čas fotit vše­li­jaký ne­chutný hmyz. Nemůžu se dočkat zase ně­ja­kých ob­lud­ných pa­vouků, nej­lépe oš­k­li­vých par­chantů z čeledi kři­žá­ko­vi­tých. Třesu se od­po­rem, jen o nich pře­mýš­lím, & tak to mám rád. Jen budu po­tře­bo­vat lepší makro ob­jek­tiv. Vypadá to, že ten sou­časný naráží na limity roz­li­šení.

Po pro­bu­zení jsem taky zjis­til, že mra­venci vy­ty­čili dál­nici přímo napříč Celou. Nechal jsem je být, oni dělají svojí věc, já taky, není nutné se hned uchy­lo­vat k plošné ex­ter­mi­naci. Zjistí že tu nic nemám a zase od­po­cho­dují.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz