k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pavouci 8

13. 4. 2018 — k47

Pa­vouci za­čí­nají vy­lé­zat z děr. Ko­nečně. Zatím žádné za­jí­mavé kusy, jen vy­žrané tře­savky, které se po­jí­dají na­vzá­jem. Ba­lan­co­val jsem při tom na ně­ja­kých sta­rých skří­ních v Cele, v jedné ruce blesk, v druhé foťák, ob­li­čej pár cen­ti­me­trů od dlou­ho­no­hého zma­te­ného arach­nida, kte­rého jsem každou chvíli po­str­ko­val, aby zabral lepší pózu. Jedním slovem: Nád­hera.

A taky jsem začal dávat ně­které svoje fotky na flickr. Tak když byste chtěli, můžete mě sle­do­vat právě tam.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz