k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pauza

5. 4. 2018 — k47

This is the end – be­au­ti­ful friend – this is the end – my only friend, the end

Stalo se, co se muselo stát: Mám toho dost. Po­slední rok a něco jsem na k47 psal každý den a už mi to leze krkem. Ze zábavy se stala další zby­tečná po­vin­nost, která ne­při­náší žádná po­zi­tiva, nic, jen samotu. Na pár dnů si od to­ho­hle webu dám pauzu, může jít o týden nebo dva. Pak se uvidí. Možná se vrátím, možná ne. Kdo ví?

Nicméně, v době mé ne­pří­tom­nosti tu občas bude za­ska­ko­vat ne­dávno avi­zo­vaný Při­spě­va­tel Číslo Dvě. Je to ne­chutný a opo­vr­že­ní­hodný člověk, proto z něj bude ide­ální pe­čo­va­tel téhle pus­tiny.

Mějte se a možná někdy na shle­da­nou.


Navíc nejde in­ter­net & tak ani tenhle za­tra­ce­nej post nemůžu vy­vě­sit včas. Všechno se hroutí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz