k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Všechno co vím o opravě kol jsem se naučil na internetu

6. 12. 2018 — k47

Když se cítím zle, dívám se na to­ho­hle chlápka jak opra­vuje kola. Pro mě to často není jen snaha se od­re­a­go­vat od pro­blémů smr­tel­ného těla – to co vidím často za­chází až k cyk­lis­tické por­no­gra­fii. RJ, jak si onen chlá­pek říká, se občas vy­táhne bi­zar­ními kousky, jako je třeba tohle kolo po­há­něné pákami, na­místo klik, nebo kolem, které má vol­no­běh ve stře­do­vém ulo­žení na­místo v zadní kazetě a další exem­pláře sle­pých uliček vývoje bicyklů. Vět­ši­nou ale jde o celkem nor­mální ser­visní zásahy, výměny lanek, pře­ha­zo­va­ček, kazet, řetězů, stře­do­vého ulo­žení, pře­stavby sta­rých kol, oži­vení bicyklů, které někdo jako ne­o­pra­vi­telné na­bí­zel jen za odvoz a tak dále. Je to nejen pro­stře­dek me­di­tace, který pomáhá na­la­dit mozek na mrtvý kanál, ale i vzdě­lá­vací in­sti­tuce. Právě od to­ho­hle chlápka mám vět­šinu know-how jak opra­vo­vat své kolo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz