k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Něco se stalo

28. 4. 2018 — k47 (♪)

Dneska se něco stalo, ale teď jsem příliš una­vený a nemám tu správ­nou tvůrčí náladu nebo po­třebné che­mické pre­re­kvi­zity oné nálady, abych po­pi­so­val ces­tičky zemí chaosu. Zítra to na­pra­vím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz