k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Náročný den

5. 5. 2018 — k47 (♪)

Dneska to bylo po­ně­kud ná­ročné, začalo to raidem na Mil­lion Ma­ri­hu­ana March (ten­to­krát ve třech), kde jsem zase bles­ko­val jako maniak, spálil jsem se do ruda a pak ná­sle­do­vala ████████████████████ party & teď jsem napůl mrtvý, v ka­ta­to­nic­kém stavu, se sní­že­nými znám­kami vědomí a jen ome­ze­nou kon­t­ro­lou nad men­tál­ními schop­nostmi. Za celý den nebyl čas na to cokoli napsat, byl stěží čas se na chvíli za­sta­vit a na­dech­nout.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz