k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kodeinová rána

17. 4. 2018 — k47

Pře­kva­pení, pře­kva­pení: De­ri­váty mor­finu fun­gují. Ony ani ne­mů­žou ne­fun­go­vat, ne­zá­leží jestli jsou po­dá­vány v „bez­peč­ném“ množ­ství nebo v re­kre­ač­ních dáv­kách, vážou se na opi­o­idní re­cep­tory v mozku a dělají svojí věc.

V mém pří­padě touhle věcí byl klidný spánek ne­pře­ru­šo­vaný vy­tr­va­lým dráž­di­vým kašlem. Po dlouhé době jsem zase spal jako malé dítě, s malými pře­stáv­kami 11 hodin od­po­činku, a pak jsem se pro­bu­dil svěží a čilý jako už dlouho ne.

Až někdy budete mít kašel, za­jděte si k dok­to­rovi, řek­něte, že kvůli němu ne­mů­žete spát a třeba vám taky pře­de­píše tento kou­zelný lék. Vez­měte si pár pi­lu­lek, víc než se píše v pří­ba­lo­vém letáku, a uží­vejte si pocit leh­kosti a slasti, jako kdyby vás omý­valy teplé vody tro­pic­kých moří.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz