k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Jugger

2. 11. 2018 — k47 (♪)

Zítra se opa­kuje exhi­bice Ju­g­geru na Repli­conu. Doufám, že se mi tam zas podaří nějak pro­tla­čit s fo­ťá­kem a ne­u­mrz­nout jako minule.

Jinak zase začalo Na­NoWriMo. Dva dny a zatím jsem se ani ne­do­stal k tomu vy­mys­let co psát. O ně­ja­kém plánu bitvy nemůže být řeč. Možná bych měl brát staré ro­ze­psané po­vídky a jednu po druhé je do­lá­mat – jednu denně v ide­ál­ním pří­padě. Jestli mě tenhle web něčemu naučil, pak je to psát každý den i když nemám téma, náladu nebo ener­gii se pouš­tět do slovní ekvi­lib­ris­tiky. Ještě uvi­díme…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz