k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Gladiátoři post-apokalypsy

5. 11. 2018 — k47

Jak jsem minule psal, tak se teď stalo – in­fil­tro­val jsem exhi­biční zápas čes­kých Ju­g­gerů, který pro­bí­hal na Repli­conu, fes­ti­valu šermu a fan­tasy a nějak k tomu není moc co dodat. Pra­vi­dla a ducha tohoto ex­tra­va­gant­ního sportu, který je z 90% cosplay a z 10% at­le­tická ak­ti­vita, jsem už popsal a od té doby se nic zá­važ­ného ne­změ­nilo, snad jen že se na scénu dostal mladý tým, který akci dodal dy­na­mický elán.

Gla­di­á­toři při­pra­veni, zápas začíná

Šlo o ve­řej­nou pře­hlídku, žádné plí­žení nebo pře­lé­zání plotů, abych se vyhnul ne­pří­jem­nosti se vstup­ným, nic ta­ko­vého. Ani nebyla tak strašná zima jako minule (nebo před­mi­nule, záleží podle jaké chro­no­lo­gie po­čí­táte). Jen snad letos se to neslo ve více kom­pe­ti­tiv­ním duchu. Je to zvláštní, ale i tahle šílená ex­tra­va­ganza má striktní pra­vi­dla a lidé se na­štvou, když se podle nich ne­hraje. Nejde jen o glo­ri­fi­ko­vaný cosplay s tro­chou po­bí­hání, ale systém po­mě­řo­vání fy­zic­kých do­ved­ností. Jed­not­liví hráči u toho jen vy­pa­dají jako kdyby se ob­lékli do toho, co našli v kon­tej­neru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz