k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Haleluja

22. 10. 2018 — k47

HDR fo­to­gra­fie vět­ši­nou stojí za hovno, v lepším pří­padě vypadá divně, v tom horším, který je čas­tější, ko­micky. Snímek nahoře není vý­jim­kou, podle exif in­for­mací jsem ho po­ří­dil před víc jak dvěma roky, kdy jsem neměl tušení, co vlastně dělám, tedy jsem měl ještě méně tušení.

Na dnešek jsem měl ro­ze­psané dva články, ale když jsem si je pře­četl po pro­bu­zení, pu­to­valy ex­presně do koše. Ráno moud­řejší večera a tak po­dobně. V noci mi to přišlo jako dobrý nápad, ale ráno by mě za to ukři­žo­vali.

Nicméně po pro­bu­zení jsem taky v hlavě měl tohle pě­ti­verší:

Adam
Eva
sve­deni
v touze ne­ze­mřít
Bohem.

Není to nic moc, ale jak se tohle vy­louplo ze snu o 2 hrá­čích Dooma z nichž jeden byl Psy, la­by­rin­tech a kon­ver­zaci s █████, ze které si pa­ma­tuji jen slova „ty máš em­pa­tii žra­loka“, je nad mé chá­pání.

Burrou­ghs se prý pro­bou­zel a měl v hlavě celé ka­pi­toly knih, které psal. Pět řádků není v po­rov­nání s celou ka­pi­to­lou nic svě­to­bor­ného, ale lepší než nic.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz