k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Dneska nic

3. 4. 2018 — k47 (♪)

Dneska nic ne­na­píšu, pro­tože není čas. Padla půlnoc a nemám nic s bych se mohl pochlu­bit, jen gi­gan­tický soubor plný ro­ze­psa­ných frag­mentů, pro­to­typů a za­šlých nadějí.

Je to shodou náhod skoro rok a měsíc od po­sled­ního dne, kdy jsem vy­ne­chal. Stejný akt ab­sence, jen důvody se liší. V té době ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ a nic se už nikdy nemůže zlep­šit.

Dnes jsem jen po le­tar­gii zimy poprvé vy­ra­zil na kole a unavil se tak, že jsem z toho usnul & pro­spal uzá­věrku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz