k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Demokratická žumpa

5. 6. 2018 — k47 (♪)

Další den a další de­mon­strace. Vác­lav­ské ná­městí zas praskalo ve švech, za­pl­něné lidmi, kterým ali­a­nace ex-sym­pa­ti­zanta StB a ko­mu­nis­tic­kého režimu ne­při­padá jako ide­ální způsob jak vést svo­bod­nou zemi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz