k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dělám si tu pořádek

16. 2. 2018 — k47

Asi takhle: Dneska nebudu ani trochu před­stí­rat, že se mi chce něco psát. Místo toho se uchý­lím k úhyb­ným ma­né­vrům.

V pra­dáv­ných dobách k47čky jsem dělal stripy 669. Jméno bylo za­mýš­leno něco jako „číslo ďábla + in­flace“ nebo něco v tom duchu. Teď už si ani ne­vzpo­mí­nám. Bylo to už tak dávno. For­má­tově se tvá­řily jako kla­sické tří­po­líč­kové kreace. Poz­ději mě chytil asof­terworld, který jsem toužil du­pli­ko­vat. Nevím jestli se mi po­da­řilo oko­pí­ro­vat tu ele­ganci, po­e­tič­nost a krásu za­kle­tou ve struč­nosti. Ale pokud se musím ptát, tak to nej­spíš zna­mená, že od­po­věď zní „ne“.

Z ně­ja­kého důvodu, který zů­stane ztra­cený dě­ji­nám, zů­stalo pár těchto 669 stripů nikdy ne­zve­řej­ně­ných. Nevím proč. Možná jsem si je šetřil na lepší časy, možná na horší, možná mi ne­při­pa­daly dost dobré, možná jsem na ně prostě jenom neměl náladu a od­klá­dal je rok za rokem (když to píšu, hraje mi v hlavě Feel Hap­pi­ness od Swans). Možná. Monžá. Možná. Na tom teď už ne­sejde.

Tak proč to ne­změ­nit právě teď, žejo? Nechce se mi psát nic jiného & tohle je ide­ální vata — skoro-hu­morná & hlavně do­předu při­pra­vená: 669.348, 669.349, 669.351, 669.356, 669.357, 669.358669.359.

Z dat za­ku­tých do jpegů je vidět, že tyhle jsem dělal někdy v roce 2009 a 2010. To mi ne­při­padá ani sku­tečné, tak dávno, skoro jako v jiném životě, co se jen stalo? (mozkem mi zas bublá Feel Hap­pi­ness & za­čí­nají mě pálit žíly na před­loktí)


Jo, mohl bych sem hodit všechno, co mi zbývá ve frontě, ale to by bylo stra­te­gicky ne­op­ti­mální roz­hod­nutí. Po­tře­buju vy­cpávku na další dny, kdy se mi nebude chtít dělat nic ro­zum­ného.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz