k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

BRB #3

3. 10. 2018 — k47

Už třetí den jsem spal přes 12 hodin v kuse. Bo­hu­žel jde o ten nej­horší možný půlden a vět­šina dnů je tak téměř kom­pletně na­pl­něna tem­no­tou. To je stěží ide­ální, ale aspoň něco, pořád lepší než zápas s in­somnií.

Pokud chcete vědět, jestli exis­tuje něco jako příliš moc spánku, tak exis­tuje. Někdy kolem desáté hodiny, když se pro­bu­dím hladem a musím si dojít pro něco k za­kous­nutí, abych měl dost si na další dvě hodiny spánku a vážně velice bi­zar­ních a ná­sil­ných snů.

Celá tahle si­tu­ace je ne­pří­jemná, pro­tože mě (z ně­ja­kých po­mý­le­ných důvodů) chtějí na ██████████. Horší dobu si vážně ne­mohli vybrat. Naše bi­o­lo­gické rytmy by se zcela minuly – pro­spal bych hlavní pro­gram & pro­bu­dil se v oka­mžiku, když ostatní do­pí­její po­slední panáky vodky & za­čí­nají za­ko­pá­vat první mrtvé pro­sti­tutky.

A to by bylo, jak jsem napsal výše, jen stěží ide­ální.

+1: Něco pro po­slech­nutí: Spe­a­king for Clouds od Shadow Uni­verse.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz