k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

BRB #2

1. 10. 2018 — k47

Dámy a pánové, z důvodů, které ne­mů­žeme ovliv­nit, pře­ru­šu­jeme pra­vi­delné vy­sí­lání pořadu k47…

Ne­před­ví­da­telný spán­kový režim mě na­ko­nec do­stihl & vět­šinu dne jsem strá­vil v de­kom­presní komoře vy­rov­ná­vá­ním spán­ko­vého dluhu. Takže dneska nic, jen tahle hro­mada mrtvých brouků:

Co se skrývá v lampě?

A když byste si chtěli něco po­slech­nout, tak proč ne třeba tuhle cover verzi White Rabbit z hrdla Pink.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz