k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

BRB

24. 9. 2018 — k47

Ko­nečně jsem začal do­pi­so­vat po­kra­čo­vání pro­kla­tého článku o životě před rokem 1850, ale ne­stí­hám to. Už je pozdě a nemám sílu pro­ta­ho­vat tenhle den ještě víc přes hranu noci do rána.


+1: Shodou náhod (ne­plá­no­val jsem to, jen jsem vzal jednu ná­ho­dou fotku jako do­pro­vodný ob­rá­zek), na fotce je tře­zalka teč­ko­vaná – jedna z mála rost­lin, která fun­guje jako lék a je jako lék po­u­ží­vána již od antiky. Je efek­tivní na léčení de­prese (ne moc, ale o něco více než pla­cebo). Jen jsem ne­na­šel zmínky, že by byla uží­vána v roli an­ti­de­pre­siva již od antiky. Me­di­cína vět­šinu lidské his­to­rie stála za hovno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz