k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Booze

6. 7. 2018 — k47 (♪)
#artefakty

Hudba na pozadí ma­ra­zmu pře­sko­čila beat a v kóji se ob­je­vil Gab­riel – se­dm­nác­ti­letý che­ru­bín s pla­ti­no­vými vlasy, mra­mo­ro­vou pletí, zá­ří­cím úsmě­vem a mladou krví. Chopil se čer­stvého gin\tonicu, za­cin­kal ledem, při­tiskl nápoj ke rtům, zavřel oči a v hloubi duše cítil rytmus.

Stro­jovny

Lah­vička po­chází z eu­ro­kar­ne­valu/Gu­g­ge­mu­sik fes­ti­valu, roz­dá­vali ji velice milé sta­řenky. Slad­kosti pro děti, spe­ci­ální kon­tra­band pro od­rostlé.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz