k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zápach hořícího benzínu

15. 6. 2018 — k47

Dneska nic ne­na­píšu, pro­tože není čas. Přes den jsem ujel ███████████████ na kole a hned potom ná­sle­do­vala ██████████████████████████████. Bylo to tam všechno: nad­by­tek al­ko­holu, ███████████████ na pla­me­nech propan-butanu, ben­zínu & dal­ších vysoce hoř­la­vých látek, také ne­za­ne­dba­telné množ­ství ███████████████ – dost na to, aby se člověk začal nořit do tep­lých vod Zá­pad­ních Zemí; ší­len­ství ve všech roz­mě­rech, časech & po­do­bách, vy­šrou­bo­vané do vy­so­kých otáček. Proč ne?

Teď jsem příliš una­vený na to, abych mohl jako ob­vykle roz­vá­dět vše­o­becný pe­si­mis­mus, ███████████████████████████████████; teď je čas jít spát tím nej­hlub­ším ka­ta­to­nic­kým stupo­rem, jen abych se zítra pro­bral jako zcela nový člověk, na­ro­zený do nového světa.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz