k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

371/sníh 2

21. 12. 2018 — k47

Další dva snímky z fo­tičky 371.

Jde o dva roz­dílné je­dince i když jejich vý­stroj je téměř k ne­ro­ze­znání iden­tická. A také drahá. Kdy­byste jen věděli, kolik mají na sobě peněz. Jenom z toho, co je vidět na jedné fotce, bych si po­ří­dil kolo, vlastně ně­ko­lik kol, asi tak dva­náct v mé cenové hla­dině, nebo za­tra­ceně dobrou uh­lí­ko­vou bestii, oba by se slo­žili na ojeté auto. Je to docela šílené. Ale tak je to s každým hobby, když se člověk do­stane do­sta­tečně hlu­boko, začne si cenit de­tailů, které běžný smr­tel­ník ani ne­za­zna­mená.

Však to znáte, jednou si sed­nete na koloo chvíli poz­ději jste si kou­pili horu nových dílů, všechny po­třebné ná­stroje, na­u­čili se na něm pro­vá­dět servisvážíte jed­not­livé kom­po­nenty ve snaze ušet­řit pár gramů.

Jen ně­které hobby jsou ná­ročná na čas, jiné na peníze a ně­které na obojí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz