k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

371/CQB

26. 11. 2018 — k47

Jak jsem tu psal, deset dnů zpátky se konalo ej­chuchu s 371 v místní škole, která se na jeden den pro­mě­nila v tré­nin­kový areál pro CQB. Byl jsem tam v pa­ci­fis­tické roli, jako jejich věrný fo­to­graf, po­vě­řený udělat ně­ko­lik akč­ních snímků.

Kromě nich jsem taky chtěl po­ří­dit pár agre­siv­ních čer­no­bí­lých fotek s bleskem jako minule, tak ši­ro­kým ob­jek­ti­vem a tak zblízka, jak by to jen bylo možné. Bo­hu­žel, než jsem měl šanci to rozjet naplno & po­ří­dit nějaké snímky, které by za něco stály, zvo­nilo & musel jsem se ode­brat na cestu do Phy, kde se měl konat photo raid. Tam jsem nemohl chybět, pro­tože jsem to po­řá­dal.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz