k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

371+173

2. 1. 2018 — k47

Máte rádi zbraně a čer­no­bílé fotky? Jestli ano, jsem váš muž/žena/batole. Ne­dávno jsem na k47čku/ASCII blog hodil sérii fotek z CQB tré­ningu 371 a 173. Byly to jedny z prv­ních, které jsem po­ří­dil s bleskem & vý­sle­dek mi uča­ro­val. Agre­si­vita nahého záblesku dokáže za­chy­tit rych­lost a ener­gii a věrně ji zmra­zit na po­líčku filmu. Nebylo to ale úplně první bles­ko­vání. Nějaký čas před tím pro­běhlo jiné cvi­čení, kde jsem taky udělal pár snímků & pár z nich také s umělým slun­cem v jedné ruce. Tohle jsou ty snímky, edi­to­vané s ještě větší dávkou kon­trastu, pro­tože proč ne?

371
371
173
173
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz