k47.cz

Archiv novinek květen 2011

2017
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
leden
únor
2002
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
září
říjen
listopad


Proč je tak velká věda to, že by zákony měly platit i online?

23. května 2011 14:46 | sekce obsah » od jinud

Jedním z hlavních požadavků Pirátské Strany je, aby offline zákony, platily i online. Myslím, že jde o zcela rozumný požadavek; internet není speciálním případem, ale jen součástí reality. Problémy se objeví, když si zastaralé, ale stále vlivné průmyslové odvětví, uvědomí, že rovné uplatňování právních předpisů znamená, nemožnost dalšího vynucování distribučního monopolu.


Překlad článku Why Is It Rocket Science That Laws Should Apply Online Too? publikovaného pod licencí Creative Commons BY, jehož autorem je Rick Falkvinge – zakladatel Švéské pirátské strany.


Abychom porozuměli absurditě požadavků zábavního průmyslu (copyright industry), musíme se zastavit a zamyslet se, jaká práva považujeme za naprosto samozřejmá v analogovém světě. A jsou to práva, která stejně tak platí i v digitální části reality, ale jsou nějakým způsobem skrytá v právní hře na schovávanou.

Podívejme se na práva, která mám, když s někým komunikuji analogově – prostřednictvím papíru, pera, obálky a poštovní známky. Ta samá práva by měla platit i když použijeme digitální komunikační kanál, tedy alespoň teoreticky, protože zákon nerozlišuje mezi jednotlivými metodami komunikace. Naneštěstí pro zábavní průmysl, zaručení těchto práv online by znamenalo, že kopírovací monopol (copyright monopoly) bude zcela nevymahatelný a právě z tohoto důvodu v současné době zábavní průmysl útočí právě na tato zásadní práva. To však neznamená, že tato práva nemáme.

Když někomu napíšu dopis, já a jedině já se rozhodnu, jestli se identifikuji v dopise uvnitř obálky, na obálce, na obou místech současně nebo nebo nikde. Je mým neodvolatelným právem se rozhodnout, jestli budu komunikovat anonymně nebo ne. Toto právo máme pro analogovou komunikaci zakotvené v zákoně. Je zcela rozumné požadovat, aby stejná pravidla platila i online.

Když někomu napíšu dopis, nikdo nemá právo zachytit dopis, rozlepit obálku a prozkoumat jeho obsah pokud právě já nejsem již dříve podezřelý ze spáchání konkrétního zločinu. V tom případě může soud (a jenom soud) nařídit taková opatření. Samozřejmě nemám povinnost někomu pomáhat otevírat a interpretovat mé dopisy. Je zcela rozumné vyžadovat, aby stejná pravidla platila i online.

Když někomu napíšu dopis, žádná třetí strana nemá právo změnit jeho obsah, než bude doručen nebo dokonce úplně zamezit jeho doručení. Nemělo by být zcela rozumné požadovat stejná pravidla i pro online komunikaci?

Když někomu napíšu dopis, nikdo nemá právo stát u poštovní schránky a vyžadovat, aby mohl zaznamenávat veškerou mojí komunikaci, tj. s kým komunikuji, kdy a jak dlouho. Opět, požadovat stejná pravidla pro online svět by bylo jedině logické.

Když někomu napíšu dopis, pošťák nesoucí tento dopis jeho adresátovi není nikdy zodpovědný za to, o čem jsem se rozhodl psát (imunita poslů). A zase, je zcela rozumné požadovat, aby i toto platilo online.

Všechna zmíněná práva jsou pod systematickým útokem zábavního průmyslu. Soudí se s poskytovateli internetového připojení a požadují, aby nainstalovali zařízení pro odposlech a cenzuru mezi své switche; neustále ohlodávají imunitu poslů (prostý přenos (mere conduit) a common carrier principle); požadují oprávnění identifikovat jednotlivce, kteří spolu komunikují, chtějí pravomoc nám odepřít možnost vůbec vykonávat základní práva; a mají koule na to, aby navrhli cenzuru, jen kvůli udržení svého dosavadního distribučního monopolu.

Všechna zmíněná práva jsou pod systematickým útokem zábavního průmyslu. Soudí se s poskytovateli internetového připojení a požadují, aby nainstalovali zařízení pro odposlech a cenzuru mezi své switche; neustále ohlodávají imunitu poslů (prostý přenos (mere conduit) a common carrier principle); požadují oprávnění identifikovat jednotlivce, kteří spolu komunikují, chtějí pravomoc nám odepřít možnost vůbec vykonávat základní práva; a mají koule na to, aby navrhli cenzuru, jen kvůli udržení svého dosavadního distribučního monopolu.

Všechno výše zmíněné pramení ze skutečnosti, že každý prostředek digitální komunikace, který může být vyžit k soukromé korespondenci, může být vždy použit k přenosu digitalizovaného díla, na které se vztahuje copyright – a nikdo nedokáže rozeznat co je co bez toho, aby dal zábavnímu průmyslu právo porušit pečeť a číst soukromou korespondenci, což je právo, kterého se nikdy nehodlám vzdát.

Toto jsou občanské svobody o které naši předkové bojovali a kvůli kterým umírali. Je víc než zvrácené, že zastaralý zprostředkovatelský průmysl požaduje, abychom se těchto práv vzdali jen proto, aby byl zachován monopol zábavního průmyslu.

Když se v šedesátých letech poprvé objevily kopírky, knižní vydavatelé se je snažili zakázat protože mohly být použity pro kopírování knih, které by pak byly rozesílány poštou. Všichni odpověděli vydavatelům, že mají smůlu: copyrightový monopol je stále platný, ale to jim nedává právo nahlížet do soukromé komunikace jenom, aby hledali porušení autorského práva, a tedy s tím nemohou nic dělat. To platí offline a je zcela rozumné požadovat, aby to platilo stejně tak i online.

Zábavní průmysl si někdy stěžuje, že internet je místem, kde neplatí žádné zákony a že by stejné zákony a práva, která platí offline, by měly platit také online. V tomhle případě nemůžu více nemůžu více souhlasit.


štítky: , , a | 0 | komentovat | #

You're crazy, you just don't understand!

16. května 2011 6:30 | sekce obsah » dojmy & názory

Stejně jako minule se i tenhle zápisek nese na vlně silného zážitku.

You're crazy, you just don't understand!

Tentokrát na mě zapůsobil TED talk 3 things I learned while my plane crashed, kde Ric Elias vypráví, jak přežil havárii letadla a jak mu tahle zásadní událost změnila pohled na všechny zbývající dny jeho života. Násilné osvícení. Takováhle zkušenost člověka nutně změní a my ostatní to nemůžeme pochopit. Nemůžeme. Můžete namítat: jasně, že vím, že tady nebudu napořád, že můj čas je omezený atd. atd. atd., ale dokud se neocitneme tvárí v tvář smrti, vzdáleni vteřiny od terminace, nemůžeme nic z toho pochopit, chybí nám perspektiva neodvratného zániku.

V tomhle kontextu jsem si vzpomněl na Richarda Feynmanna, který popisoval svoje duševní rozpoložení poté, co se po ukončení projektu Manhattan vrátil do společnosti:

I returned to civilization shortly after that and went to Cornell to teach, and my first impression was a very strange one. I can't understand it any more, but I felt very strongly then. I sat in a restaurant in New York, for example, and I looked out at the buildings and I began to think, you know, about how much the radius of the Hiroshima bomb damage was and so forth… How far from here was 34th street?… All those buildings, all smashed — and so on. And I would see people building a bridge, or they'd be making a new road, and I thought, they're crazy, they just don't understand, they don't understand. Why are they making new things? It's so useless.

But, fortunately, it's been useless for almost forty years now, hasn't it? So I've been wrong about it being useless making bridges and I'm glad those other people had the sense to go ahead. On his emotional reactions after the first uses of the atomic bomb. Part 3: „Feynman, The Bomb, and the Military“, „Los Alamos from Below“

Nikdo nemůže pochopit, protože mu chybí perspektiva vědce, který se podílel na kostrukci jaderné bomby.

Další asociace vedla k Dr. Johnsonovi (k němuž nakonec stejně míří všechny myšlenkové cesty):

Depend upon it, Sir, when a man knows he is to be hanged in a fortnight, it concentrates his mind wonderfully.

(September 19, 1777, p. 351, often misquoted as being hanged in the morning)

Závěr? Sám nevím. Snad jediný: moje motto krev a bouře stále platí.


štítky: a | 0 | komentovat | #

graf novinek

o autorovi:

další projekty

wyhledawacz fel.log stalkr vtipy.k47.cz k47.shop Zkracovač adres stripbot

tadá

poslední články

Halwa/Tengri/Terraformer
hudební článek | 31. května 2017
669.352
| 28. května 2017
Shooting stars
článek | 26. dubna 2017
KAMSSKSR
| 25. března 2017
I should have danced on that Astronautalis concert
hudební článek | 28. února 2017
ASCII blog
| 6. února 2017
Západní země
hudební článek | 2. ledna 2017

poslední komentáře

Prezidenti nejsou tím, čím se zdají být
BEST SERVIC | 22. června 2017
It's over 9000!
BEST SERVIC | 22. června 2017
Takhle nějak to vždycky skončí
BEST SERVIC | 22. června 2017
Obey
BEST SERVIC | 22. června 2017
Kaplicky versus chobotnice
BEST SERVIC | 22. června 2017
669.chromekcd
BEST SERVIC | 22. června 2017
669.350
BEST SERVIC | 22. června 2017
669.335
BEST SERVIC | 22. června 2017

K47i © 2002 - 2017 K. aka Kaja47