k47.cz

Archiv novinek leden 2011

2017
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
leden
únor
2002
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
září
říjen
listopad


Nanowrimo 2010 - následky 2

31. ledna 2011 1:05 | sekce novinky

Takže poslední třetina výsledku letošního Nanowrima, co? Mlčení beru jako souhlas. Takže tedy End-time #3 – rok 2014.

Během psaní mi začaly docházet nápady i pára a tak jsem udělal jednoduchý fast-forward do roku 2014, protože toho roku se stanou zatraceně velký věci ®. Všechny události asymptoticky směřují právě k roku 2014.

Docela velkou část textu jsem napsal a doplnil až v prosinci, přičemž jsem (klasicky) přibližně půlku napsal úplně namol. Ale to neznamená, že jde o špatnou povídku. Právě naopak. Výsledek je překvapivý i pro mě.

Varování: obsahuje masivní spoilery.


publikováno


štítky: | 0 | komentovat | #

Nanowrimo 2010 - následky

24. ledna 2011 3:43 | sekce novinky

Před nějakou dobou jsem hlásil, že jsem se nepoučil z minula a zase se zapojil do Nanowrima. Zloději se vždycky vrací na místo činu, žejo. Ale tentokrát jsem se nedokodrcal alejemi slov příliš daleko a zalomil jsem to těsně za hranicí deseti tisíců slov. Přesto je to deset tisíc slov, které něco znamenají.

Bez dalších prodlev, tady jsou první dva díly povídky End-time: Jen mrtví viděli konec války a Krev a bouře. Třetí díl příště.


publikováno


štítky: a | 0 | komentovat | #

Svobodná republika Freeland

17. ledna 2011 12:34 | sekce obsah » nezařazeno » exces
Svobodná republika Freeland

Víte, co je to ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement, neboli Obchodní dohoda proti padělání? Je to skandální mezinárodní dohoda, která si hraje, na to, že bojuje proti padělání a počítačovému pirátství, ale ve skutečnosti nebere v potaz největšího světového padělatele – Čínu a snaží se udržet zastaralé obchodní modely mediálního a zábavního průmyslu (tzv. Velkého Obsahu) nad vodou za cenu nastolení takové maličké totality na internetu. To víte: odpojování od sítě na základě podezření, špehování uživatelů a tak podobně. Přitom je projednávána tajně a veřejnost, které se to všechno bude týkat, je z jakékoli debaty zcela vyloučena a všechny její zájmy jsou ignorovány.

A když jsem si na Stalkru procházel celou tuhle horrorshow, bezděky se mi vybalila kniha Nahý oběd, konkrétně kapitola Benway a pak se věci daly do pohybu. Tady je výsledek:


Všechny zákony Svobodné republiky Freeland jsou projednávány tajně, bez přítomnosti veřejnosti, jsou přijaty rychlým tajným hlasováním v malé potemnělé místnosti, speciální předpisy se domlouvají a uzavírají výhradně na pánských záchodcích. Veřejnost se o zákonech nikdy nesmí dozvědět, ale je povinna je do posledního dodržovat. Člověk se o nich může doslechnout pouze při zatčení, kdy mu ve výjimečných případech může být stručně sděleno, za co je zadržen. Všechny právní normy se přitom neustále mění, jsou rušeny a opětovně zaváděny, některé platí jenom v určených dnech v týdnu a v různých oblastech mohou platit různá nařízení. Někdy se zákony zcela zásadně liší ulici od ulice. V jednom bloku může být například povoleno držení zbraní nebo alkoholu, ale ten nesmí být přepravován, přes žádnou z okolních ulic.

Zákony nejsou sdělovány ani soudům, které se musí řídit podle vlastního uvážení a informací pokoutně sesbíraných z novin, odposlechů a předávaných z člověka na člověka, přičemž se vystavují těžkým postihům, když nerozhodnou v souladu se zákonem.

Všichni občané svobodné republiky Freeland jsou dobrovolně a pro vlastní bezpečí neustále sledováni bezpečnostními kamerami, veškerá internetová komunikace je sledovaná a pečlivě archivována na dobu neurčitou. Každý dopis je na poště otevřen, důkladně prostudován, opraven a zcenzurován. Černým fixem jsou vyškrtány informace považované za příliš tajné nebo příliš veřejné. Všechny věty, které se přímo zmiňují nebo by mohly být interpretovány jako zmínky o nelegálních činnostech, padělcích, nelegálně držených zbraních, drogách, alkoholu, pirátském softwaru a dalším digitálním obsahu, dětské pornografii, globálním oteplování nebo svobodě. Nesmí obsahovat návody na cokoli nelegálního jako například výroba něčeho, co už vyrábí nebo produkuje někdo jiný, protože by se tím ohrozila jeho živnost; dále obcházení bezpečnostních opatření, sledovacích systémů dohlížejících na neustálou ochranu občanů, nebo vyslovení nesouhlasu či pochybnosti s těmito systémy a opatřeními. Někdy jsou z dopisu vyškrtána všechna jména nebo nahrazena jinými, jindy je velká část dopisu přepsána na politicky korektní verzi. Sprostá slova jsou vždy zničena. Odesílatel zprávy je kontaktován policejním důstojníkem a jsou s ním konzultovány důvody, proč zprávu odeslal a proč ji příslušně formuloval. V případě rozsáhlé cenzury je mu zpětně zaslán účet za práce provedené na ochranu jeho osoby a ochranu společnosti a do jeho bytu jsou preventivně nasazeny štěnice.

Stejné procedury jsou prováděny s odchycenými emaily a IM zprávami. Ty nejzajímavější jsou pak předčítány ve veřejnoprávním rádiu, jako odstrašující příklad.

Občané, u kterých je detekováno abnormální chování na základě jejich internetové komunikace nebo pohybu po Svobodné republice Freeland, mohou být okamžitě zatčeni pro podezření z terorismu, dětské pornografie, spiknutí, vlastizrady nebo pirátství a neurčitou dobu být zadržováni na tajném místě. Důvodem detence může být návštěva podezřelých stránek, známost s člověkem podezřelým z některého z plejády amorfních zločinů, přílišné utrácení, nákupy neobvyklého zboží, které se dá použít jako zbraň, dlouhá doba odpovědi na příchozí zprávy, vyhýbání se očnímu kontaktu nebo nenadálá a neohlášená cesta na místo, kam nikdy předtím nezavítali. Cesty delší než deset kilometrů není nutné předem ohlašovat, ale je to silně doporučováno. Stejně tak je doporučována instalace sledovacího zařízení do vlastního auta na vlastní náklady. Dále mohou být kdykoli zatčeni za podezření ze spáchání zločinu, napomáhání, neoznámení, nečinění dobrovolných preventivních opatření, aby se předešlo jakémukoli zločinu na místech, která občanovi patří nebo kudy se pohybuje. Dále zamlčení zločinu, popření nebo znevažování jeho závažnosti, mluvení o zločinu, naznačení zločinu nebo podezření z přítomnosti občana v místě zločinu.

V případě zatčení jsou výslechy na denním pořádku. Občan je uvězněn v prosté cele obvykle bez oken, je mu ponechán jen župan a několik vyplněných doznání k různým trestným činům. Občan má právo jedno z nich podepsat. Pokud toto právo nevyužije, je zadržován do doby, než tak učiní.graf novinek

o autorovi:

další projekty

wyhledawacz fel.log stalkr vtipy.k47.cz k47.shop Zkracovač adres stripbot

tadá

poslední články

Halwa/Tengri/Terraformer
hudební článek | 31. května 2017
669.352
| 28. května 2017
Shooting stars
článek | 26. dubna 2017
KAMSSKSR
| 25. března 2017
I should have danced on that Astronautalis concert
hudební článek | 28. února 2017
ASCII blog
| 6. února 2017
Západní země
hudební článek | 2. ledna 2017

poslední komentáře

Prezidenti nejsou tím, čím se zdají být
BEST SERVIC | 22. června 2017
It's over 9000!
BEST SERVIC | 22. června 2017
Takhle nějak to vždycky skončí
BEST SERVIC | 22. června 2017
Obey
BEST SERVIC | 22. června 2017
Kaplicky versus chobotnice
BEST SERVIC | 22. června 2017
669.chromekcd
BEST SERVIC | 22. června 2017
669.350
BEST SERVIC | 22. června 2017
669.335
BEST SERVIC | 22. června 2017

K47i © 2002 - 2017 K. aka Kaja47